Com sabem si el
compost és madur?

DESCARREGA'T
LA INFORMACIÓ

 

Com sabem si el nostre compost ja està a punt per poder-lo aplicar a les nostres plantes o a l’hort? L’olor i la textura ens poden donar unes pistes ràpides i senzilles sobre l’estat en què es troba el compost. Però podem fer altres proves, com ara usar el compost per plantar-hi unes llavors de creixement ràpid (per exemple, els créixens) i observar-ne la germinació, o bé podem dur a terme proves més complexes de laboratori mitjançant anàlisis químiques que aportin informació sobre la qualitat dels elements químics.

Quina és la diferència entre un compost jove i un compost madur?

El compost jove s’obté un cop transcorreguts 2 o 3 mesos dins el compostador, quan ha tingut lloc la primera fase de descomposició i la temperatura ha assolit els 60º C. Té un color clar. 

El compost madur s’obté un cop transcorreguts 4 o 6 mesos dins el compostador. Té un color marró fosc i fa olor de terra de bosc. Sabrem si té el grau d’humitat correcte si el premem amb la mà i agafa forma però no regalima aigua.

Com es pot reconèixer un bon compost?

Prova de l’olor: la mala olor (sulfurosa o d’amoníac) d’una mostra de compost és senyal que s’hi han produït fermentacions anaeròbiques (en absència d’oxigen), possiblement provocades per una manca d’oxigenació. Caldrà, doncs, remenar més sovint el compostador per tal que els descomponedors i microorganismes hi puguin viure. Si féssim servir el compost en aquest estat, podria resultar perjudicial per a les plantes.

Prova de la textura (de la mà): un bon compost presenta una textura solta i una mica granulosa. Si tanquem la mà, premem el compost i la tornem a obrir, la bola s’ha d’esmicolar amb certa facilitat. Si, per contra, la bola queda endurida, és senyal d’excessiva humitat. Si no es forma cap bola i el compost queda totalment solt, vol dir que la mostra està massa seca. Les restes llenyoses (estelles, etc.) han de presentar un color bru i fosc. Si quan les freguem prenen un color clar o no es trenquen fàcilment, és senyal que no han completat el procés de descomposició i, si les barregem amb la terra, poden provocar que les plantes experimentin l'anomenat fenomen “fam de nitrogen”. Aquest fenomen es dóna quan utilitzem només materials rics en carboni, com ara palla o fulles seques, ja que els microorganismes poden consumir el nitrogen del sòl per poder descompondre aquests materials. En aquest cas, el nitrogen no està disponible temporalment per al creixement de les plantes i pot provocar aquesta «fam de nitrogen», que es tradueix en el groc de les fulles i l'aturada del creixement.

Per tal que les llavors germinin correctament, el compost ha d’estar ben madur. Si és jove i encara es troba en procés de maduració, les llavors no hi germinaran bé.