Detectant problemes
i trobant solucions

DESCARREGA'T
LA INFORMACIÓ

 

El compostatge és una pràctica senzilla d'aplicar amb la qual podem obtenir un compost de molta qualitat. No obstant això, sovint poden aparèixer alguns problemes derivats de la manca d'oxigen o de l’excés d'humitat. Poder identificar aquests problemes, trobar-hi una solució i aplicar-hi mesures correctores és bàsic per obtenir un compost de qualitat.

Les principals problemàtiques amb què ens podem trobar són:

1. Mala olor.

Aquest problema és un dels més freqüents i molestos. Les causes que provoquen les males olors solen ser la manca d'oxigen, l’excés d’humitat o una sobrecàrrega de nitrogen. Tot i això, aquest problema té una fàcil solució, ja que afegint-hi materials secs de manera uniforme podem arribar a una humitat òptima, sempre que barregem bé els materials.

2. Presència de mosques.

Un altre dels inconvenients més habituals és la proliferació d'aquests insectes, cosa molt comuna però fàcilment evitable. La principal raó de l'aparició d'aquests insectes sol ser una elevada presència de restes de menjar amb un alt contingut en aigua, com per exemple fruita. Per evitar-ho, només cal tapar les restes de menjar amb materials secs o bé enterrar-les dins la pila de compost.

3. La barreja està massa humida.

La barreja ha de ser humida al tacte però sense que estigui xopa, ja que al cap de poc temps podrien aparèixer males olors. Per evitar-ho cal afegir materials secs per assolir una humitat òptima. Després, cal barrejar la pila fins que la humitat i els materials siguin uniformes. Un excés d’humitat també pot provocar que apareguin molts cargols i llimacs a la pila de compost.

4. La barreja està massa seca i el volum de la pila no disminueix.

A l’estiu, en èpoques de molta calor, la pila de compost es pot assecar. Per evitar-ho cal mantenir el compostador tapat i regar la pila fins que estigui humida, sense oblidar-nos de barrejar bé.

5. La pila es manté a temperatura baixa.

Les temperatures baixes no suposen cap problema greu, excepte que el procés de compostatge es realitza de forma més lenta. Les causes que la temperatura no augmenti poden ser degudes a la manca de nitrogen i d’aigua o al fet que la pila sigui massa petita. Cal tenir en compte que per assolir temperatures elevades la pila ha de tenir un volum mínim d’1 metre cúbic. Per fer augmentar la temperatura cal afegir-hi materials rics en nitrogen (fulles verdes, restes de menjar...) i assegurar-nos que hi hagi una humitat suficient. A més, si la barreja està seca, caldrà regar més sovint.

6. No es produeix compost; el procés va molt lent.

La raó pot ser la manca d'aire, d’aigua o de nitrogen. Per solucionar-ho cal tenir en compte si cal regar la barreja. Si fa molt temps que no es barreja, s'ha de remenar o bé afegir-hi més materials verds (amb alt contingut en nitrogen).