Objectius de l’activitat

 

Tot seguit en forma de graella podeu veure les diferents experimentacions que s’han desenvolupat enguany de 3r a 6è.

PER A 3r CURS

 

TEMA EXPERIMENTACIONS CONTINGUTS
Les plantes

- Germinació de llavors de diferents tipus de llegums utilitzant els germinadors que tenim al laboratori.
- Plantem l’hort de l’escola.
- Tenim cura del compostador que tenim a l’hort per poder completar el cicle i elaborar un bon compost.
- Realització d’un dietari amb el seguiment de totes les actuacions que es desenvolupen per tenir cura de l’hort.

- Caracterització de la funció de nutrició en animals i plantes.
- Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.
- Realització de la plantació de l’hort, així com del seu manteniment.
- Observació directa de les hortalisses cultivades a l’hort de l’escola.
- Coneixement a través de la pràctica de les feines del pagès.
- Estudi de l’evolució d’una hortalissa segons la temporada, des de que la plantem fins que la collim.
- Producció de planter a partir de la germinació de llavors.

Els animals invertebrats

- Experimentem amb animals invertebrats. El cargol terrestre.

- Experimentació amb un insecte. La formiga.

- Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionar-los amb els seus hàbitats.
- Experimentació sobre les característiques d’un cargol .
- Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.
- Experimentació sobre les característiques d’una formiga.
- Ús de la lupa binocular. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i tractament de les observacions

 

PER A 4t CURS

 TEMA  EXPERIMENTACIONS  CONTINGUTS
 El medi i la seva protecció - Visionem l’ecosistema de l’hortet.

- El trèvol (herba espontània de l’hort).
- Resembra de plantes d’ordi i creació d’un mini camp d’aquest cereal al nostre hort.

- Concepte d’ecosistema, medi físic i medi biològic i representació gràfica amb un dibuix esquemàtic.

- Observació de les parts d’una herba espontània i invasiva de l’hortet.
- Elaboració d’una xarxa alimentària.
- Resembra d’ordi en una part de l’hort, ja que després de posar-hi l’encoixinat de palla neixia ordi per tot arreu.

 

PER A 5è CURS

TEMA EXPERIMENTACIONS CONTINGUTS
Les plantes

- Observació de la cèl·lula vegetal a partir d’una ceba.
- Realització d’una cromatografia a partir de fulles verdes.
- Interpretació del procés de fotosíntesi.
- Estudi dels diferents tipus d’arrel d’una planta d’ordi,de bròquil i de ceba.

- Realització d’una preparació per tal de veure una cèl·lula vegetal.
- Ús de la lupa binocular. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i tractament de les observacions.
- Realització d’una cromatografia.
- Explicació del procés de la fotosíntesi i dels òrgans de la planta que hi participen.
- Experimentació per entendre el procés de fotosíntesi.
- Estudi comparatiu dels diferents tipus d’arrels que existeixen.

La reproducció de les plantes

- Observació de l’aparell reproductor de la flor de favera.
- Recerca d’informació sobre les diferents maneres que tenen les plantes de reproduir-se.

- Conèixer i observar diferents tipus de flors.
- Observació dels òrgans reproductors de la flor.
- Observació experimental de les estructures de la flor fent servir els instruments de dissecció
- Recerca d’informació sobre les diferents maneres que tenen les plates de reproduir-se.
- Utilització d’internet per a la cerca d’informació. Tractament de la informació.

 

PER A 6è CURS

 

 TEMA  EXPERIMENTACIONS  CONTINGUTS
 La terra, el nostre planeta - Disseny i distribució dels diferents bancals de l’hort.

- Experimentem amb la sedimentació a partir de la sorra de l’hort.

- Mesura de les dimensions de l’hort.
- Plantejar-se per equips possibles dissenys i distribucions de bancals diferents de les del curs anterior.
- Experimentació sobre la sedimentació.
- Ús de la lupa binocular. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i tractament de les observacions

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn