Una bona pràctica educativa és qualsevol petita o gran actuació, activitat o experiència, relacionada amb els processos d’Educació/Aprenentatge d’un centre educatiu. Una Bona Pràctica ha d’estar planificada, implantada i avaluada satisfactòriament, ha de donar resposta a una problemàtica determinada, els resultats obtinguts, a més a més de ser satisfactoris, han d’evidenciar, d’alguna manera i, en més o menys valoració, una millora de la eficiència i de l’eficàcia del procés ( PQiMC, projecte de Qualitat i millora contínua).

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn