Una jornada festiva on participa tota la comunitat educativa de l’escola i oberta les entitats del barri. Al llarg d’aquesta jornada, les activitats es desenvolupen al voltant d’un tema i les actuacions representen una millora dels espais de l’escola.

Nivell Educatiu: 0-3, mestres, personal de suport i de servei, famílies i entitats del barri.
Àmbit temàtic de l’activitat: consum, biodiversitat, participació, cooperació i convivència.
Context d’acció: gestió, curricular, participació, implicació en l’entorn 
Tipus d’activitat: projecte interdisciplinari i acció de centre.
Durada: una jornada.

Llegeix més...

Aquesta activitat està emmarcada dins del Programa de promoció de l'emprenedoria “Emprendre a la Meva Escola” (EME), inclòs en el Projecte Ruralactiva de la Fundació Món Rural. EME és un programa educatiu adreçat a alumnat d'educació primària, en el qual l'alumnat crea i gestiona durant el curs escolar una cooperativa en què fabrica productes que ven un cop l'any a un mercat o fira de la seva localitat.

Nivell Educatiu: Educació Infantil (P3, P4 i P5) i primària.
Àmbit temàtic de l’activitat: Participació.
Context d’acció: Curricular, participació, implicació entorn. 
Tipus d’activitat: És un projecte interdisciplinari.
Durada: Un curs escolar. El projecte es va iniciar el curs 2010. La idea és que sigui un projecte interdisciplinari que es dugui a terme cada any.

Llegeix més...

Aquest és un projecte de l’àmbit temàtic del consum, s’adreça a tota l’escola i consta de 4 activitats diferents:

  • L’hort de l’escola
  • Mengem fruita per esmorzar
  • Menjador sostenible
  • El grup de consum Artur Martorell

Aquest projecte pretén sensibilitzar i comprometre la comunitat educativa del centre quant al consum responsable. Hi participa tota la comunitat educativa i l’organització de cada una de les activitats recau sobre un grup de treball diferent, coordinat pel comitè ambiental.

Nivell Educatiu: Educació Infantil (P3, P4 i P5) i primària.
Àmbit temàtic de l’activitat: Consum.
Context d’acció: curricular, participació i gestió. 
Tipus d’activitat: acció de centre interdisciplinària.
Durada: es desenvolupa durant tot el curs escolar.

Llegeix més...

És una activitat transversal en format d’una jornada festiva, on es fomenta el coneixement de les energies alternatives, la defensa del medi ambient i la millora de les competències comunicatives, alhora que es promou la participació de l’alumnat i el treball en xarxa amb les escoles de primària del municipi.

Nivell Educatiu: ESO, Batxillerat i cicles formatius.
Àmbit temàtic de l’activitat: Energia.
Context d’acció: Currículum, participació i implicació en l’entorn. 
Tipus d’activitat: És una activitat transversal del centre, en format de celebració d’una jornada.
Durada: 9 a 13 h (les jornades a les escoles), de 9 a 13.30 h (la jornada a l’institut).

Llegeix més...

El projecte d’estalvi i eficiència energètica al centre es treballa amb l’alumnat del cicle superior mitjançant: treball curricular, la implementació de mesures d’estalvi energètic al centre i l’avaluació respecte a l’efecte global del consum energètic. L’alumnat s’implica en la fase de seguiment i avaluació dels consums del centre. Disposar d’una instal·lació solar fotovoltaica al centre permet el treball d’altres fonts d’energia, els seus impactes i la coresponsabilitat individual i grupal (aula o llar) de cadascú. Es treballa durant tot el curs i l’accent principal és l’acció per a la millora del centre. L’escola participa del projecte municipal 50/50.

Nivell Educatiu: cicle superior.
Àmbit temàtic de l’activitat: energia.
Context d’acció: Curricular i gestió de centre. 
Tipus d’activitat: acció centre.
Durada: tot el curs.

Llegeix més...