Llegeix més...

img sonsEl projecte "El mapa sonor" té com a principal objectiu aproximar els estudiants de segon cicle d’educació secundària obligatòria (ESO) i de batxillerat al coneixement de la biodiversitat, a la ciència i a la tecnologia mitjançant un treball amb sons al territori proper. Mitjançant una sèrie de tallers pràctics els estudiants poden explorar els sons d’un entorn i establir un mapa sonor d'un espai, urbà o natural, dins del seu municipi.

L'activitat s'estructura en tres sessions: una de presentació, per donar a conèixer materials, objectius i metodologia. Una segona durant la qual es realitza l'itinerari i captura de sons i una tercera en una aula d'informàtica on es tracten i es pugen els sons gravats. Després de la presentació introductòria, l’activitat dels tallers se centra en l’enregistrament dels sons escoltats, i són els mateixos alumnes els que decideixen quins sons consideren més importants, amb la idea d’afavorir i potenciar la seva inquietud científica.

Els participants poden escoltar tots els enregistraments realitzats i discutir-ne, de forma col·lectiva, l’origen i la rellevància. La idea és arribar a compartir tots aquests sons de forma lliure a Freesound (www.freesound.org), i enfortir també la participació ciutadana en activitats de recerca de contingut científic.

  • Nivell educatiu: ESO
  • Àmbit temàtic: Coneixement del territori i biodiversitat. Ciència ciutadana.
  • Context d’actuació: Implicació en l'entorn i curricular
  • Tipus d’activitat: d'aula i itinerari exterior al centre escolar
  • Durada: 6 hores per a cada grup-classe
Llegeix més...

Un projecte interdisciplinari de centre on participen totes les àrees I que pretén fer reflexionar sobre els residus que produïm per tal de reduir-los, reutilitzar-los i separar-los adequadament per reciclar-los. El projecte treballa també l’eix temporal i les relacions intergeneracionals.

Nivell Educatiu: primària (Segon curs de cicle inicial).
Àmbit temàtic de l’activitat: Residus.
Context d’acció: curricular, gestió, relació amb l’entorn i participació. 
Tipus d’activitat: És un projecte interdisciplinari.
Durada: 13 sessions.

Llegeix més...

Un conjunt d’activitats per a dissenyar i portar a terme un hort a l’escola, basades en el coneixement de l’entorn proper.

Nivell Educatiu: Educació Primària.
Àmbit temàtic de l’activitat: L'hort.
Context d’acció: curricular, gestió, participació i implicació en l’entorn. 
Tipus d’activitat: Acció de centre.
Durada: un curs escolar i es programa cronològicament per estacions: tardor (octubre), hivern (gener), primavera (abril) i estiu (juny).

Llegeix més...

Aquesta activitat descriu el procés d'ambientalització curricular portat a terme pel claustre de la ZER Les Vinyes a través d'un assessorament i dins del pla de formació de zona. En el procés es van crear les línies metodològiques per a l'elaboració d'activitats transversals ambientalitzades, que poden ser aplicades als diferents centres de la ZER i que estan destinades a tots els nivells educatius.

Nivell Educatiu: Educació Infantil (P3, P4 i P5) i primària.
Àmbit temàtic de l’activitat: Ambientalització curricular i ensenyament i aprenentatge de competències.
Context d’acció: Curricular. 
Tipus d’activitat: Formació del professorat.
Durada: 60 hores al llarg de dos cursos escolars. L'horari d'assessorament era dues hores quinzenals el curs 2009-2010 i dues hores setmanals el curs 2010-2011, sempre fora de l'horari escolar. En total han estat 40 hores de treball presencial i 20 hores de treball personal.

Llegeix més...