Cercador. Índex d'activitats

 

 


 
 Es fomenta l’autoavaluació 1, 10, 12, 13
 Les activitats d’avaluació són coherents amb els objectius 5, 6, 10, 11, 12, 13
 S’especifiquen criteris e indicadors concrets 11, 13
 Té continuïtat en el temps i projecció de futur 2, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15
 Ambientalització curricular 10
 Biodiversitat 15, 16
 Consum 7
 Contaminació acústica 2
 Descoberta entorn 3, 14, 15, 16
 Energia 5, 6
 Hort 11, 13
 Mobilitat 1
 Participació 8, 9
 Residus 4, 12
 Curricular  16, 15, 11, 10, 6, 14, 13, 2, 4
 Gestió sostenible  12, 7, 5
 Implicació en l'entorn  8, 1, 3, 16, 15, 14
 Participació  9, 14
 Educació Infantil (0-3)  9
 Educació Infantil (3-6)  3, 4
 Educació Infantil (3-6) / Educació Primària / ESO  2, 16
 Educació Infantil (3-6) / Educació Primària / Families  1
 Educació Infantil / Educació Primària  7, 8
 Educació Primaria  5, 11, 12, 13
 ESO  6, 14, 15
 Professorat  10
 Acció de centre 1, 5, 7, 9, 11
 Formació 10
 Jornada 6
 Projecte interdisciplinari 2, 8, 12, 16
 Recerca 4, 13, 15
 Sortida 3, 14, 15