En el marc d'un conveni de col•laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el curs 2009-10 es va posar en marxa el projecte de recerca "El procés d'ambientalització curricular dels centres escolars: reflexió, comunicació i acció", dirigit pel grup Complex de la UAB.
Al projecte hi ha participat uns 20 professors i professores dels centres educatius de la XESC i uns 10 assessors i tècnics de les diferents xarxes que formen la XESC.

El projecte ha tingut una durada de dos cursos escolars (2009/10-2011/12).

Les finalitats principals del projecte han estat:

 • Elaborar un conjunt d’orientacions per estimular el procés d’ambientalització curricular (AC) d’un centre educatiu.
 • Establir un procés compartit entre diversos agents educatius que contribueixi a avançar en el bagatge respecte l’AC en el context català.

Els objectius que s’han plantejat han estat:

 • Avançar en la construcció d’un marc teòric que orienti l’AC com a acció educativa.
 • Identificar focus, contextos, implicacions didàctiques i models didàctics vigents a les escoles.
 • Crear espais afavoridors de l’evolució dels models didàctics tot incorporant la reflexió teòric – pràctica.
 • Estructurar un model de treball compartit entre diversitat d’agents educatius compromesos en l’AC.

Amb l’objectiu de vincular les investigacions amb l’acció docent, en el marc d’aquest projecte, el Grup Complex ha realitzat un seguit de recerques:

 • La perspectiva de pensament escalar del professorat en un context de formació per a l’ambientalització curricular.
 • Exploració del concepte de medi de mestres i assessors en un context de formació per a l’ambientalització curricular.
 • Detectant el canvi en el model d’assessoria.
 • La incorporació de Criteris d’Ambientalització Curricular: elements afavoridors. La visió dels docents participants en un projecte d’ambientalització curricular.
 • Oportunitats i dificultats que ofereix un Programa de Formació per implementar l’ambientalització curricular en un centre escolar.

Amb l’objectiu de projectar i fer transferència d’aquestes recerques, els resultats de les investigacions s’han difós en diferents Congressos i Seminaris:

 • Journées Internationales de l’education Scientifique (Chamonix - França, abril 2011). “L’idee de nature dans la médiation et l’educaction scientifiques”.
 • 6th World Enviroment Education Congress (Brisbane-Australia, juliol 2011). “A training model for teachers and teachers trainers in environmentalisation”
 • Màster de recerca en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències:
  • Cartografia del concepte de Medi (Barcelona, gener 2012).
  • Les idees d’alt nivell, un desafiament davant la complexitat (Barcelona, abril 2012)
 • Master Interuniversitario Andaluz en Educador/a Ambiental (Almeria, abril 2012). “Ideas de alto nivel, un desafío ante la complejidad”
 • VII Seminario de Investigación en Educación Ambiental (Valsain, maig de 2012)
  • “Ideas de alto nivel, un desafío ante la complejidad”
  • “Oportunidades y dificultades, que ofrece un Programa de Formación, para implementar la Ambientación Curricular en un centro escolar”
  • “La incorporación de Criterios de Ambientalización Curricular: elementos favorecedores. La visión de docentes participantes en un proyecto de Ambientalización curricular”

 

Publicacions realitzades

 • Bonil, J.; Calafel, G.; Granados, J.; Junyent, M.; Moré, N; Tarin, RM.; 2011. Avançar en l’ambientalizació curricular de les institucions educatives. El projecte: procés d’ambientalització curricular dels centres escolars: reflexió, comunicació i acció.: Avançar en l'AC de les institucions educatives
 • Bonil, J.; Calafel, G.; Granados, J.; Junyent, M.; Moré, N; Tarin, RM.; 2012. Un model didàctic per avançar en l’ambientalització curricular. Un model didàctic per avançar en l'AC
 • Bonil, J.; Calafel, G.; Granados, J.; Junyent, M.; Moré, N; Tarin, RM.; 2012. Cartografia de la percepció del concepte de medi que mostren docents i persones tècniques en un context de formació en ambientalització de centres. Cartografia concepte Medi
 • López, E; Calafell, G.; Bonil, J. 2012. Reptes de l’Ambientalització Curricular: Descripció dels límits expressats pels mestres que participen en un context de formació en ambientalització dels centres. Reptes de l'AC_límits

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn